Брошура за соживот со големите месојади

WWF во рамки на проект на ЕУ LIFE+ издаде нова брошура под наслов “Европски перспективи на
соживот со големите месојади“.

повеќе инфо и преземање на брошурата е на овој линк:

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.