Брошури за Директивата за птици

Европската комисија објави брошура по повод Директивата за птици која оваа година слави 40 години

Повеќе детали на линкот:
http://ec.europa.eu/…/wildbirds/40%20yrs%20Birds%20Brochure…

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.