Новости

весник

весник

Повеќе

НАТУРА 2000 за природата и за луѓето

НАТУРА 2000 за природата и за луѓето НАТУРА 2000 за природата и за луѓето Posted by Natura 2000 MK on Сабота, 24 ноември 2018

Повеќе

Ажурирана е Референтната листа

Во периодот октомври-ноември 2018 г., стручните соработници од Финска и од Македонија ги проверија податоците и нивната релевантност за живеалишта и видови на васкуларни растенија, кои што се од национално и европско значење, добиени од теренските истражувања во проектот во текот на 2018 година. Ги ревидираа и

Повеќе

Твининг проектот мотивира практиканти

Во 2018 година, во септевмриското, тридневно, теренско истражување во атарот на Брајчино и на падините на Пелистер, волонтерката Елена Џима му помогна на твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“ во анализите на конзервацискиот статус на неколкуте

Повеќе

Трета компонента на твининг проектот

Во петокот 5.10.2018 заврши уште една мисија од третата компонента на твининг проектот: Изработка на нацрт Национална мониторинг методологија и протокол за минимум 20 живеалишта, 20 видови и 20 птици со оценка на нивната конзервација. При оценка на видовите се користат техники на наблјудување на стеблото, семето,

Повеќе

Анализа на влекачи

Во неделата 8-12.10.2018 проектниот експерт од Финска, Петри Алрот, продолжи со истражувањата на разновидноста на видови, коишто живеат во Преспанското езеро – Споменик на природата, заедно со експертот од Македонија, од проектот Подобрување на управувањето на заштитетние зони, Драган Арсовски. Заедно, тие го изработуваат нацртот Протокол за

Повеќе

Инвестирање на Европска унија во одржливото управување на природните богатства на Преспанско езеро

Документарец – заштита и конзервација на природните богатства (Натура 2000) Со цел да ја заштити природата, Европската Унија има воспоставено еколошка мрежа, наречена Натура 2000, најголемата координирана мрежа на заштитени подрачја во светот.ЕУ инвестира во конзервацијата и одржливото управување на природните богатства на Преспа 💦🐟, додека 🇲🇰️

Повеќе

Tестирање на методологиите на терен

Tвининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство од областа на заштита на природата“, финансиран од Европската унија, воспостави соработката со проектот “Подобрување на управувањето со заштитените подрачја” финансиран од УНДП. Проектот “Подобрување на управувањето со заштитените подрачја” има за цел да ја подобри

Повеќе

Соживотот помеѓу луѓето и големите месојадни ѕверови во Динаридите е можен!

Одржан е првиот регионален состанок на Платформата на ЕУ во динарскиот регион за соживот помеѓу луѓето и големите месојадни ѕверови, со што започна соработка за зачувување на популацијата на мечката, волкот и рисот во нашиот регион. На 6.10.2018 во Будва, Црна Гора се одржа првиот регионален состанок

Повеќе

Визија за истражување

Вистинската смисла на твининг проектите е заедничко истражување на терен и заедничка изработка на методологија за мониторинг на биодиверзитетот на национално ниво и подготовка на Национална мониторинг програма за биодиверзитетот (компонента 3 од проектот). Помагајќи во интензивната работа на терен, ренџерот од НП Пелистер Гоце Цуцулоски се

Повеќе
Page 1 of 41234

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.