Поврзани проекти

Програма за зачувување на природата на Македонија, финасисрамна од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC)

Програма за зачувување на природата на Македонија, финасисрамна од Швајцарската агенција за развој и соработка  (SDC)

Програмата за зачувување на природата во Македонија е проект на  Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) и е наменета за поддршка на активности за зачувување на природата и локалниот развој на Брегалничкиот регион. Програмата поддржува и интервенции на национално ниво кои се очекува да имаат влијание

Повеќе

“Реставрација на еко-системот на Преспанското Езеро”- финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), 2012-2016

"Реставрација на еко-системот на Преспанското Езеро"- финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка  (SDC), 2012-2016

Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP) во партнерство со Општина Ресен и Минитерството за животна средина и просторно планирање спроведуваат проект за реставрација на екосистемот на Преспанското Езеро. Општата цел на проектот е воведување на сет на сеопфатни мерки за значајно подобрување на целокупното здравје и

Повеќе

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.