Проекти

Се одржа 4от состанок на Управниот одбор на твининг проектот

Членовите на Управниот одбор на твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“ ја одржаа својата, редовна, тромесечна средба за согледување на резултатите од четвртиот квартал на проектот. На ден 14.12.2018 во просториите на Министерството за животна средина и

Повеќе

Координација

   Компонентните лидери на проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата“, одржаа состанок на 26.11.2018, во новата Сала за состаноци на Министерството за животна средина и просторно планирање. Согласно проектната динамика, се разговараше за 1-годишните резултати во текот

Повеќе

Трет состанок на Управниот одбор на твининг проектот

Во Скопје, на ден 10.9.2018 во 13.00 часот, се одржа третиот состанок на Управниот одбор (Steering Committee) на твининг проектот “Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата”. Присутни беа 17 членови и наблјудувачи и нивни заменици на Управниот одбор.

Повеќе

Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата

Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата

Програма: Твининг Назив на проектот: MK 13 IPA EN 02 17; „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата”  Корисник: Министерство за животна средина и просторно планирање, Сектор природа Партнери од земјите членки: Фински институт за животна средина; (Suomen ympäristökeskus,

Повеќе

“Зајакнување на капацитетите за имплементација на НАТУРА 2000”, финансиран од ЕУ

"Зајакнување на капацитетите за имплементација на НАТУРА 2000", финансиран од ЕУ

Информации за проектот: Проектот: Зајакување на капацитетите за имплементација на Натура 2000“ е финансиран преку ИПА Компонентата, а земјата-корисник е одговорна за подобрување и усогласување на законодавството од областа на заштита на природатаво со законодавството на ЕУ од оваа област, во насока на членство во ЕУ Корисник

Повеќе
Page 2 of 212

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.