Проекти

Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата

Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата

Програма: Твининг Назив на проектот: MK 13 IPA EN 02 17; „Зајакнување на капацитетите за ефективно спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата”  Корисник: Министерство за животна средина и просторно планирање, Сектор природа Партнери од земјите членки: Фински институт за животна средина; (Suomen ympäristökeskus,

Повеќе

“Зајакнување на капацитетите за имплементација на НАТУРА 2000”, финансиран од ЕУ

"Зајакнување на капацитетите за имплементација на НАТУРА 2000", финансиран од ЕУ

Информации за проектот: Проектот: Зајакување на капацитетите за имплементација на Натура 2000“ е финансиран преку ИПА Компонентата, а земјата-корисник е одговорна за подобрување и усогласување на законодавството од областа на заштита на природатаво со законодавството на ЕУ од оваа област, во насока на членство во ЕУ Корисник

Повеќе
Page 2 of 212

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.