Ден на чуварските служби

На 31.07.2019 година се прослави СВЕТСКИОТ ДЕН НАРЕНЏЕРИТЕ. Тоа е време кога им оддаваме почит на нашите чуварски служби во заштитените подрачја, во странство наречени Ренџери, кои ја штитат нашата природа. Треба и често да се сеќаваме на нив, затоа што тие извршуваат конзерваторски акивности на природата, со сета своја чест и должност заради заштита на природното и културното наследство на нашата планета Земја.Фотографија на Natura 2000 MK.

 

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.