Работа на терен како дел од проектот за имплементација на Натура 2000 (септември, 2016)

Тимот на Натура 2000 и претставници од Министерство за животна средина беа во потрага по водни безрбетници во демирхисарско. Таму пронајдоа потоечен рак, еден од заштитените видови присутни во Натура 2000.

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.