Се одржа работилница – „Вовед во Натура 2000“ во НП Пелистер

Вработени од Националниот парк Пелистер, претставници кои се занимаваат со туристички активности во природа, претставници од останати проекти кои работат на заштита на биодиверзитетот како и претставници од Министерството за животна средина и просторно планирање присуствуваа на работилницата на проектот „Зајакнување на капацитетите за имплементација на НАТУРА 2000“ во просториите на НП Пелистер. На работилницата се обрати и директорот на Националниот Парк, а истата предизвика долга дискусија во врска со начинот на имплементирање на Натура 2000, сега во иднина, за предностите и потенцијалните потребни промени кои ќе ги донесе.

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.