Инвестирање на Европска унија во одржливото управување на природните богатства на Преспанско езеро

Документарец – заштита и конзервација на природните богатства (Натура 2000)

Со цел да ја заштити природата, Европската Унија има воспоставено еколошка мрежа, наречена Натура 2000, најголемата координирана мрежа на заштитени подрачја во светот.ЕУ инвестира во конзервацијата и одржливото управување на природните богатства на Преспа 💦🐟, додека 🇲🇰️ ефективно гo усогласува 🇪🇺️ законодавство од оваа област!

Posted by ЕУ ИнфоЦентар on Среда, 10 октомври 2018

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.