Ден на НАТУРА 2000

Иако сме на самите почетоци за имплементација на НАТУРА 2000 во нашата земја, веќе се приклучивме кон глобалната активност за одбележување на денот на НАТУРА 2000. Тимот на проектот, претставниците на Министерството за животна средина, Делегацијата на ЕУ, Националниот парк Галичица и децата од училиштето „Климент Охридски“ го направија симболичниот гест кој ја претставува пеперутката – затоа што секое движење на истата влијае на природата…

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.