НАТУРА 2000 за природата и за луѓето

НАТУРА 2000 за природата и за луѓето

НАТУРА 2000 за природата и за луѓето

Posted by Natura 2000 MK on Сабота, 24 ноември 2018

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.