Пилот подрачјe Национален парк Пелистер

Националниот Парк Пелистер зафаќа површина од 17.150 хектари – надморска височина од 927 до 2601 m.

 

link

http://park-pelister.com/

 

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.