Поштенска марка со Рис

Пошти на Црна Гора издадоа поштенска марка со ликот на Балканскиот рис. Објавата е придонес за промоција и заштита на нашиот заеднички вид #Balkanlynx коj е вид на цицач од национално и ЕУ значење.

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.