“Реставрација на еко-системот на Преспанското Езеро”- финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), 2012-2016

UNDP-prespaПрограмата за развој на Обединетите нации (UNDP) во партнерство со Општина Ресен и Минитерството за животна средина и просторно планирање спроведуваат проект за реставрација на екосистемот на Преспанското Езеро. Општата цел на проектот е воведување на сет на сеопфатни мерки за значајно подобрување на целокупното здравје и зајакнување на отпорноста на Преспанското Езеро и обезбедување долгорочна контрола на процесот на еутрофикација.

Прочитајте повеќе на следниот линк.

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.