Статии Означени со bear

Тимот на Натура 2000 на терен во Кичевско (септември, 2016)

Тимот на Натура 2000 на терен во Кичевско (септември, 2016)

Експертите на проектот за имплементација на Натура 2000 ги следат трагите на мечките, дел од Директивите на Натура 2000. Сликите од храна и шепи од мечка на далновод се од регионот на Ѓавато, Буково и Кичевскиот регион.

Повеќе

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.