Статии Означени со дивокози

Тимот на Натура 2000 на терен во НП Маврово (септември, 2016)

Тимот на Натура 2000 на терен во НП Маврово (септември, 2016)

Тимот на Натура 2000 и ренџери од паркот во потрага по дивокози во Националниот парк Маврово. Овој вид, присутен и кај нас, е исто така дел од заштитените видови во мрежата.

Повеќе

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.