Статии Означени со dojran

Тимот на Натура 2000 во Дојранско (Септември, 2016)

Тимот на Натура 2000 во Дојранско (Септември, 2016)

Експертите на тимот за имплементација на Натура 2000 ги следеа и трагите на видрите (Lutra lutra) во Дојран.

Повеќе

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.