Статии Означени со invertebrates

Работа на терен како дел од проектот за имплементација на Натура 2000 (септември, 2016)

Работа на терен како дел од проектот за имплементација на Натура 2000 (септември, 2016)

Тимот на Натура 2000 и претставници од Министерство за животна средина беа во потрага по водни безрбетници во демирхисарско. Таму пронајдоа потоечен рак, еден од заштитените видови присутни во Натура 2000.

Повеќе

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.