Статии Означени со Lutra lutra

Тимот на Натура 2000 во Дојранско (Септември, 2016)

Тимот на Натура 2000 во Дојранско (Септември, 2016)

Експертите на тимот за имплементација на Натура 2000 ги следеа и трагите на видрите (Lutra lutra) во Дојран.

Повеќе

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.