Статии Означени со обуки

Во октомври продолжи обуката на обучувачите

Во октомври продолжи обуката на обучувачите

Меѓу 04.-06.10 се одржа и вториот модул на обуката на обучувачи на тема Соодветна проценка во врска со Натура 2000. Делови од Директивата за живеалишта беа анализирани како и искуствата од други земји на Европската Унија. Matjaž Harmel, Daniel Bogner и Sissi Samec беа презентери и модератори

Повеќе

Започнаa обуките на обучувачите (22-23.09)

Започнаa обуките на обучувачите (22-23.09)

Во хотелот Карпош во Скопје, експертите Даниел Богнер, Јири Зиха, Ернесто Руиз и Сиси Самец ја одржаа првата обука на тема „Легислативата и политиките на Европската Унија за заштита на природата“. Следи серија дводневни обуки наменети за јакнење на капацитетите, како дел од Активноста IV – јакнење

Повеќе

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.