Статии Означени со предавања

Се одржаа предавања за птиците во Стење

Се одржаа предавања за птиците во Стење

Во мониторинг станицата на Преспанското езеро се одржа предавање за децата од основното училиште Браќа Миладиновци. Податоците за присутните птици во овој регион и нивното значење во рамката на Натура 2000 беше од страна на експертите за птици на проектот за имплементација на Натура 2000 – Ники

Повеќе

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.