Статии Означени со стоблока

Тимот на Натура 2000 на терен (септември, 2016)

Тимот на Натура 2000 на терен (септември, 2016)

Тимот на Натура 2000 и претставниците на Министерството за животна средина бараа видови  и во Брегалнички регион – домот на стоблоката (Suslik, Spermophilus citellus). Работата на терен е еден од најважните чекори во имплементацијата на Натура 2000 – видовите кои се заштитени со Директивата на птици или

Повеќе

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.