Статии Означени со wild goats

Тимот на Натура 2000 на терен во НП Маврово (септември, 2016)

Тимот на Натура 2000 на терен во НП Маврово (септември, 2016)

Тимот на Натура 2000 и ренџери од паркот во потрага по дивокози во Националниот парк Маврово. Овој вид, присутен и кај нас, е исто така дел од заштитените видови во мрежата.

Повеќе

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.