Тимот на Натура 2000 во Дојранско (Септември, 2016)

Експертите на тимот за имплементација на Натура 2000 ги следеа и трагите на видрите (Lutra lutra) во Дојран.

documentation-of-traces-of-otter-lutra-lutra-in-dojran-and-supervision-of-field-work-by-moepp-and-project-team documentation-of-traces-of-otter-lutra-lutra-in-dojran-and-supervision-of-field-work-by-moepp-and-project-team-2 documentation-of-traces-of-otter-lutra-lutra-in-dojran-and-supervision-of-field-work-by-moepp-and-project-team-3

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.