Започнаa обуките на обучувачите (22-23.09)

Во хотелот Карпош во Скопје, експертите Даниел Богнер, Јири Зиха, Ернесто Руиз и Сиси Самец ја одржаа првата обука на тема „Легислативата и политиките на Европската Унија за заштита на природата“. Следи серија дводневни обуки наменети за јакнење на капацитетите, како дел од Активноста IV – јакнење на административните капацитети за имплементација на Натура 2000 преку краткорочни обуки.

obuki-hotel-karpos-6 obuki-hotel-karpos-1 obuki-hotel-karpos-2 obuki-hotel-karpos-3 obuki-hotel-karpos-4 obuki-hotel-karpos-5

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.