Трета компонента на твининг проектот

Во петокот 5.10.2018 заврши уште една мисија од третата компонента на твининг проектот: Изработка на нацрт Национална мониторинг методологија и протокол за минимум 20 живеалишта, 20 видови и 20 птици со оценка на нивната конзервација.

При оценка на видовите се користат техники на наблјудување на стеблото, семето, листот и детално прегледување на секој метар површина.

 

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.