Убавините на природата

Во Паркот на природа Езерани, на Преспанското езеро, има многу убавини на природата, далеку од нашиот поглед.

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.