Се одржа работилница во Маврово (31.08-02.09.2016)

Во Маврово се одржа работилница за анализа на законот за природа, на која беа присутни претставници од Министерството за животна средина, националните паркови и Државниот инспекторат за животна средина. Се идентификуваа главните проблеми при имплементација на постојниот закон и се дискутираше за потенцијалните начини за транспозиција на директивите во новиот закон.

mavrovo-31-08-02-09-2016mavrovo-31-08-02-09-2016-2

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.