Физички лица/поединци

Една од основните цели на Натура 2000 е вклучување на пошироката јавност. Ова е од клучно значење за правата имплементација на Натура 2000 и во смисла на разбирање на она што значи во однос на учеството додека се донесуваат одлуки. Постојат неколку начини на кои можете да учествувате:

На улица …

На 21 мај сите го прославуваме Денот на Европа за Натура 2000, Ве молиме побарајте дали се прославува во Вашата општина.

На интернет …

Редовно да ја посетувате нашата веб страница и да следите на социјалните мрежи.

facebook.com/Natura2000MK

instagram.com/natura2000mk/

Во вашето слободно време …

Ве молиме кажете ни што мислите, укажете за подрачја кои може да бидат дел од Натура 2000, кажете ни ако живеете во потенцијално Натура 2000 заштитените подрачја, кажете ни информации за живеалиштата и видовите во близина на вас, итн.

На јавни расправи …

Во однос на законската регулатива за природата што ќе се промени, како дел од имплементацијата на Натура 2000 во насока на усогласување со законодавството на ЕУ, учествуваат во јавните расправи и изразуваат свои ставови.

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.