Bujqësia, turizmi, peshkimi, gjuetia…

Më shumë informacione mbi ndikimin e Natura 2000, në pjesë të ndryshme të vendit do të jenë në dispozicion së shpejti.

eu-flag-footermk-flag-footerThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of MoEPP and / or SYKE and its consortium partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.