Multimedia

НАТУРА 2000 за природата и за луѓето

НАТУРА 2000 за природата и за луѓето НАТУРА 2000 за природата и за луѓето Posted by Natura 2000 MK on Сабота, 24 ноември 2018

Повеќе

Инвестирање на Европска унија во одржливото управување на природните богатства на Преспанско езеро

Документарец – заштита и конзервација на природните богатства (Натура 2000) Со цел да ја заштити природата, Европската Унија има воспоставено еколошка мрежа, наречена Натура 2000, најголемата координирана мрежа на заштитени подрачја во светот.ЕУ инвестира во конзервацијата и одржливото управување на природните богатства на Преспа 💦🐟, додека 🇲🇰️

Повеќе

eu-flag-footermk-flag-footerОваа веб страна е изготвена со помош на Европската Унија. Содржините на веб страната се единствена одговорност на SYKE, МЖСПП и партнерите и на никаков начин не може да се сметаат дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.