Harta e Natura 2000

Harta e Natura 2000 do të jetë në dispozicion kur 7 zonat pilot të propozuara në Natura 2000 identifikohen si pjesë e projektit “Përforcimi i kapaciteteve për zbatimin e Natura 2000”, do të miratohet.

eu-flag-footermk-flag-footerThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of MoEPP and / or SYKE and its consortium partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.